fbpx

מרכז אגרות קודש - לכתוב לרבי חייגו: 08-9402444

בימים א-ה בין השעות 8:00-18:00

חודש כסלו – חודש הנסים

חודש כסלו – חודש הנסים

חודש כסלו שאנו נמצאים בתחילתו, הוא חודש מלא וגדוש בנסים ונפלאות שראה בו העם היהודי.

החודש מתקשר כמובן עם חג החנוכה הידוע והאהוב. בימי החנוכה כידוע גבר האור על החושך, גברו המעטים על הרבים עם ניצחונם של החשמונאים על היוונים. אולם מעבר לניצחון המלחמתי המזהיר, נס פך השמן שהיה מספיק ליום אחד ובפועל הספיק לשמונה ימים, הראה לכל את הניסים שבורא העולם מחולל עבור בני עמו. לעתים אלו נסים גלויים וברורים כמו אז בימי החשמונאים, ולעתים הם נסים קטנים שהבורא מחולל לנו בחיינו הפרטיים מדי יום ביומו – אנו צריכים רק לפקוח עיניים ולהתבונן.

בחודש כסלו חל גם יום י"ט בכסלו, יום שחרורו ממאסר של רבי שניאור זלמן מלאדי, מחבר ספר ה"תניא" ו"שולחן ערוך הרב", מייסד חסידות חב"ד. אדמו"ר הזקן נכלא ב"עוון" הפצת החסידות, שמטרתה – להנגיש את מכמני התורה אל היהודי הפשוט, שיראה את אהבתו הגדולה של הבורא אליו, ואת שמחתו של הבורא במעשים הפשוטים, לכאורה, שהיהודי עושה. שחרורו מהמאסר של האדמו"ר התפרשה כהסכמה אלוקית להפצתה של תורת החסידות, ולקירובם של המוני בית ישראל לאביהם שבשמים.

בימים אלו חלים ימים מיוחדים רבים עבור אדמו"רי חב"ד – החל ביום ר"ח כסלו עם החלמתו הסופית של הרבי מהתקף לב אותו עבר, ט' בכסלו בו חל יום ההולדת וההילולא של האדמו"ר השני בחב"ד זצ"ל, י"ד בכסלו – יום הנישואין של הרבי, ועוד. לאור זאת חודש זה קרוי 'החודש החסידי', שעניינו – להגביר את האור האלוקי בחייו של היהודי, ואת האמונה של היהודי בעצמו ובכוחותיו כשלוחו של הבורא.

וכפי שהדגישו שוב ושוב גדולי החסידות ואדמו"רי חב"ד, הנסים הללו אינם רק התרחשויות העבר. ימים אלו בהם בחר הבורא לחולל נסים עבור עמו ישראל, הינם ימים 'מסוגלים' לזכות ולחזות בנסים אלו בכל שנה ושנה, לראות את האור האלוקי המלווה אותנו ולא מתייאש מאיתנו. שפע רוחני גדול זה אינו נחלתם של גדולי הדור בלבד, אלא בוודאי שגם עבור יהודי מהשורה, כל אחד במצבו ובדרגתו, שכן כל יהודי הוא בנו-יחידו של הבורא.

ימים מבורכים אלו של חודש כסלו, לו קרא הרבי "חודש הנסים", הם הזדמנות נפלאה לקבל על עצמנו החלטות טובות, לכתוב לרבי, ולקבל מאגרותיו הקדושות עצה ותושיה שיישומה יביא לנו שפע גשמי ורוחני.

חודש טוב!

לכתיבה לרבי באגרות קודש לחצו כאן

עוד בנושא...

לכתוב לרבי באגרות קודש

קראו את הפסוקים: הַלְלוּ אֶת יְהוָה כָּל גּוֹיִם שַׁבְּחוּהוּ כָּל הָאֻמִּים. כִּי גָבַר עָלֵינוּ חַסְדּוֹ וֶאֱמֶת יְהוָה לְעוֹלָם הַלְלוּ יָהּ (תהילים ק״יז). 
מלאו את בקשתכם ואנו ניצור אתכם קשר בהקדם.