רוצה לזכות בדולר
ברכה והצלחה
מידו הקדושה
של מהרבי?

היום יותר מתמיד –

גם אתם יכולים לקבל דולר שחולק מידו הקדושה של הרבי!

במשך שנים חילק הרבי, בחיוך של אבא מבין ואוהב, דולר לפונים אליו כשהוא מאחל: "ברכה והצלחה"-

לזו עבור מציאת זיווג הגון, לזה עבור פרנסה ברווח, כברכה לפני לידה או קניית נכס, נחת מהילדים, בריאות שלמה, שמחה ועוד.

רכוש כרטיס הגרלה על דולר שחולק מידו הקדושה של הרבי, וברך אותך ואת משפחתך!

ההגרלה תערך אי”ה בד׳ תמוז תשע”ח (17-06-18)

קבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46 מעמותת ועד חסידי חב”ד תישלח בדוא”ל

תוצאות ההגרלה תתפרסמנה באתר www.igrot.org.il ותישלחנה לדוא”ל

באפשרות המרכז לדחות את ההגרלה בחודש נוסף, הודעות תתפרסמנה באתר האינטרנט של המרכז

כל ההכנסות קודש לפעילות תורה וחסד שע”י מוסדות חב”ד רחובות

שיתוף
גלילה לראש העמוד