fbpx

מרכז אגרות קודש - לכתוב לרבי חייגו: 08-9402444

בימים א-ה בין השעות 8:00-18:00

ח"י אלול – היום שמכניס רוח חיים בחודש אלול

ח"י אלול – היום שמכניס רוח חיים בחודש אלול

בעוד מספר ימים, ימים שלישי ורביעי הקרובים (ה-29/8 למניינם), יחול יום מיוחד במינו. יום ח"י אלול, יום הולדתם של 'המאורות הגדולים', הבעל שם טוב הקדוש, ואדמו"ר הזקן, ר' שניאור זלמן מלאדי, מייסד חסידות חב"ד.

עד לפני כמה דורות חודש אלול היה חודש של אימה ופחד. "דגים שבים רועדים". הבעל שם טוב, מייסד תורת החסידות, כמו הוציא את חודש אלול מקדרותו. ראייתו את החטא כדבר חיצוני, ואת הטוב הגדול השוכן בכל יהודי כאמת הפנימית שסופה שתבוא לידי גילוי, הציתו את לבבות המוני בית ישראל, וגרמו להתקרבות עצומה, לא מפחד אלא מקרבה ואהבה, לאביהם בשמים.

את תורת הבעל שם טוב הקדוש המשיך להסביר בפירוט אדמו"ר הזקן, מייסד חסידות חב"ד. במשל "המלך בשדה" בו מלך מלכי המלכים היורד מארמונו לעמו ישראל, פירט אדמו"ר הזקן באומרו כי עם ישראל לא נשפט רק עם מידת הדין. לא בורחים ממלכו של עולם. להיפך. בימי אלול הקב"ה מראה פנים שוחקות, מקבל את בניו בסבר פנים יפות כמו בנים השבים אל אביהם, רואה בקשיים הפוקדים אותם ומחפש את קרבתם. הוא משפיע רחמים מעל לכל גדרי הטבע בדמות י"ג מידות הרחמים השורות בימים אלו. תפקידנו רק לעצור מעט, ולצאת אליו.

ח"י אלול – היום שמכניס רוח חיים בחודש אלול

ובדורנו זה, מסביר הרבי נשיא דורנו את המשל הידוע מתורת החסידות, על אחד שיש לו אוצר נעול שאינו רואה אותו, אך מאחר שהוא יודע שהאוצר שייך לו ושהמפתח בידו, ובכל עת שירצה הוא יכול לחפשו – הוא שרוי בשמחה גדולה אף שכרגע אינו רואה את האוצר. כך גם אנו, כיוון שהמפתח לאוצר בידינו, והקב"ה בכל ראש השנה ממשיך עלינו אור חדש שלא היה מעולם – למרות שאולי ראייתנו בעיני בשר ודם מראה לנו ההיפך, הרי כיוון שאנו נאחזים באמת אותה הקב"ה אומר בתורה, וברצוננו אנו יכולים לפתוח את האוצר ע"י התקרבות למלכו של עולם, עצם הידיעה הזו גורמת לנו לשמחה גדולה ועצומה.

ימים אלו הופכים אפוא לימי קרבה. חודש אלול – לחודש הרחמים והסליחה.

בימים שלישי ורביעי הקרובים תתמלא הארץ בהתוועדויות חסידיות. יום של שמחה על הזכות להבין את הזכות שהקב"ה נותן לנו בהתקרבות שלו אלינו, ואנו אליו. הבה נרגע מעט משגרת היום-יום, נקדיש שעה-שעתיים לעצמנו ולמשפחתנו, ונחפש בית חב"ד קרוב בו נתחבר אל ה"מטען" האדיר הזה שכולו ברכה, שמחה והתרוממות-רוח.

ננצל ימים אלו כדי לכתוב לרבי ולבקש את ברכתו ועצתו על הדרך הרצויה להתקרב לקב"ה המראה לנו פנים שוחקות. זכותם של הבעל-שם-טוב ואדמו"ר הזקן, זכר צדיקים וקדושים לברכה, תעמוד בוודאי לימיננו להתברך בכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

עוד בנושא...

לכתוב לרבי באגרות קודש

קראו את הפסוקים: הַלְלוּ אֶת יְהוָה כָּל גּוֹיִם שַׁבְּחוּהוּ כָּל הָאֻמִּים. כִּי גָבַר עָלֵינוּ חַסְדּוֹ וֶאֱמֶת יְהוָה לְעוֹלָם הַלְלוּ יָהּ (תהילים ק״יז). 
מלאו את בקשתכם ואנו ניצור אתכם קשר בהקדם.