fbpx

מרכז אגרות קודש - לכתוב לרבי חייגו: 08-9402444

בימים א-ה בין השעות 8:00-18:00

קורבן התמיד – הזדמנות לתיקון ולשינוי

קורבן התמיד – הזדמנות לתיקון ולשינוי

חומש ויקרא בו אנו מתחילים לקרוא בשבת הקרובה מדבר בעיקר על הקורבנות שהקריבו עם ישראל במשכן ובבית המקדש.

מדוע חשוב לקרוא את מעשה הקרבת הקורבנות גם בימינו אנו, כשבית המקדש השלישי טרם הוקם?

תורת החסידות מדגישה כי תורתנו – נצחית היא, ובכל דין מדיני התורה ואפילו בסיפורי התורה, מסוגל כל יהודי למצוא הוראות כיצד לחיות את חייו היומיומיים בצורה טובה ושמחה יותר.

לא לחינם כתבה התורה, "ועשו לי מקדש – ושכנתי בתוכם". פרשני התורה שואלים: מדוע כתוב "ושכנתי בתוכם", בתוך בני ישראל, והרי התורה היתה צריכה לכתוב "ושכנתי בתוכו", בתוך המקדש שיבנו ישראל? אלא שכאשר עם ישראל בונה את ביתו כ'מקדש מעט', וחי חיי תורה וחסד – הקב"ה שוכן בתוך כל אחד מישראל, בליבו ובביתו.

קורבן התמיד - הזדמנות לתיקון ולשינוי

כאמור, עבודת הקורבנות היתה מהעבודות העיקריות בבית המקדש.

עבודת הקורבנות החלה ונסתיימה בכל יום בקורבן התמיד. קורבן זה הוקרב פעם אחת בבוקר, לפני כל הקורבנות האחרים, ופעם שניה לפנות ערב, לאחר כל קורבנות היום. על קורבן התמיד מספר המדרש, שהיה מכפר על עוונות מסוימים שנעשו קודם להקרבת הקורבן. קורבן הבוקר היה מכפר על עוונות שנעשו בלילה, וקורבן הערב היה מכפר על עוונות שנעשו ביום.

בהקרבת קורבן התמיד מלמד אותנו בורא העולם דבר נפלא – על ההזדמנות התמידית לתיקון ולשינוי שהוא נותן לנו.

לעתים אדם עובר בחייו קשיים וניסיונות שונים, נופל וקם. ה' יתברך נותן הזדמנות לאדם שנכשל לתקן את עברו. גם אם נפל, מלמדת אותנו תורת החסידות, אסור לו ליפול ברוחו לגמרי ולהרפות ידיים, ובכל מקרה אסור לו להגיע למצב של ייאוש, חס ושלום. אדרבה, עליו להתחזק: כקורבן התמיד שהוקרב בכל יום, עליו לזכור שגם עכשיו בורא העולם איתו, נותן לו הזדמנות לתיקון ולשינוי. הוא ישלים את אשר החסיר, יקווה לה' ויבטח בו שיוליך אותו מישרים.

עליו רק להיזכר "להקריב את קורבן התמיד" הפרטי שלו, לומר בלב שלם "מודה אני לפניך מלך", להודות על הטוב שיש בו ועל הטוב הניתן לו, ולקבל החלטה איתנה להתקרב לבורא – ואז מוחל ה' יתברך על 'השעות הקודמות' שעברו, על התקופה שהיתה, ובו בזמן נותן את ברכתו בכל המצטרך לאותו יהודי, בגשמיות וברוחניות, עבורו ועבור בני ביתו.

 

חודש ניסן בפתח. ראש החודש יחול בשבת הקרובה. כלשונו של הרבי, "ניסן" מלשון "ניסי ניסים" – זה הפוטנציאל של עם ישראל בחודש נפלא זה, חודש הגאולה בו יצאנו ממצרים, חודש בו אנו מצפים להיגאל גאולה פרטית לכל אחד ואחד, וגאולה כללית עבור כל ישראל.

נכתוב לרבי, נקבל על עצמנו "להקריב את קורבן התמיד" הפרטי שלנו, בעוד מעשה טוב, עוד הארת פנים, עוד פרק תהילים. והקב"ה בוודאי יזכה אותנו שנראה באגרותיו הקדושות של הרבי הוראה והדרכה כיצד לראות את הניסים בחיינו היומיומיים בעינינו ממש.

חודש טוב!

(מעובד על פי ליקוטי שיחות, כרך ג')

עוד בנושא...

לכתוב לרבי באגרות קודש

קראו את הפסוקים: הַלְלוּ אֶת יְהוָה כָּל גּוֹיִם שַׁבְּחוּהוּ כָּל הָאֻמִּים. כִּי גָבַר עָלֵינוּ חַסְדּוֹ וֶאֱמֶת יְהוָה לְעוֹלָם הַלְלוּ יָהּ (תהילים ק״יז). 
מלאו את בקשתכם ואנו ניצור אתכם קשר בהקדם.