fbpx

מרכז אגרות קודש - לכתוב לרבי חייגו: 08-9402444

בימים א-ה בין השעות 8:00-18:00

תשעה באב – שורשם האמיתי של האבל והחורבן

תשעה באב – שורשם האמיתי של האבל והחורבן


מעט לפני צאת השבת הקרובה, ה-21 ביולי 2018 למניינם בשעה 19:45, יציין עם ישראל את כניסתו של יום צום תשעה באב.

ביום זה אירעו מאורעות קשים לעם ישראל, כפי שכותבת המשנה במסכת תענית: "נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ (-בעקבות חטא המרגלים במדבר), ונחרב הבית בראשונה (-חורבן בית ראשון), ובשנייה (-חורבן בית שני), ונלכדה ביתר (-עיר גדולה, החל ממאורע זה התפזר עם ישראל ויצא לגלות הארוכה), ונחרשה העיר (-ירושלים)".

ואולם, פנימיות התורה, כפי שמוסברת בהרחבה בתורת החסידות, מעודדת את היהודי לראות את הפנימי בכל דבר. והמבט הפנימי מראה תמיד עד כמה כל מהלך שחווה אדם ושקיים בעולם, אפילו זה שנראה כקשה ביותר, בבסיסו וביסודו הוא טוב. הדבר נכון אף לגבי תשעה באב, יום האבל והחורבן הלאומי, כאמור במדרש:

"עלה אריה (-מלכי בבל ורומי) במזל אריה (-חודש אב) והחריב את אריאל (-בית המקדש) כו', על מנת שיבוא אריה (-הקב"ה) במזל אריה ויבנה אריאל". כלומר, התכלית של החורבן בחודש אב, היא שבחודש זה ובימים אלו, יבנה הקב"ה את בית המקדש במהרה בימינו. החורבן – זמני הוא. הכוונה העליונה בחורבן היא העליה הגדולה והתקומה שתבוא אחריה, באותם ימים ממש.

הדבר נפסק אף להלכה: בתפילת מנחה בתשעה באב אומרים את תפילת "נחם", בו מבקשים מהקב"ה שיבנה מהרה את המקדש. מדוע אומרים תפילה זו דווקא אז? בכתבי האר"י הקדוש הדבר מוסבר: "כי אז במנחת תשעה באב נולד המשיח, הנקרא מנחם".

הדברים משתלבים השתלבות נפלאה עם הסברי תורת החסידות. כוונת הבריאה כולה – "בשביל ישראל ובשביל התורה", לכן לא יכול להיות מאורע לא טוב. עלינו להשתדל לחדד את ראייתנו, להעמיק ולראות את הטוב הנמצא בכל דבר. גם כאשר אנו בטוחים שהמאורע לא טוב, חובה עלינו להאמין ולבטוח, כי "מעם ה' לא תצא הרעות", לבורא יש את ה"משקפיים" הנכונים כדי לבחון מה טוב בשבילנו – למרות שאנו לא רואים זאת כעת.

כלי בדוק ומנוסה בו ניתן להסתייע כדי "לראות נכון" היא ההתאזרות בשמחה. אמנם "משנכנס אב – ממעטין בשמחה", אומרים חז"ל, אבל בחסידות מפרשים זאת, שגם את ענייני חודש אב, האבל והחורבן, ניתן למעט על ידי הגברת השמחה. השמחה פורצת את המחסומים והגדרות האנושיים והמחשבתיים שלנו, ומאפשרת לנו לצאת מנקודת המבט המצומצמת שלנו אל המבט האמיתי, זה שיאפשר לנו לראות נכון, לראות טוב.

כפי שהרבי מעודד פעמים אינספור, נשתדל להתחזק בראיה נכונה וטובה, באמונה ובביטחון בקב"ה, שכמוסבר בהרחבה בספר ה"תניא" הקדוש, את העולם כולו הוא בורא למען עמו ישראל, למעננו כל אחד ואחת מאיתנו. כך יתגלה שורשם האמיתי של ימים אלו, והם ייהפכו לכל אחד ואחד ולעם ישראל כולו, "להיות ימים טובים וימי ששון ושמחה", כפי שיתגלה בגאולה האמיתית והשלמה בקרוב ממש.  

(מעובד מתוך "דבר מלכות", שיחות הרבי לשבת פרשת דברים התנש"א)

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב print

עוד בנושא...

לכתוב לרבי באגרות קודש

קראו את הפסוקים: הַלְלוּ אֶת יְהוָה כָּל גּוֹיִם שַׁבְּחוּהוּ כָּל הָאֻמִּים. כִּי גָבַר עָלֵינוּ חַסְדּוֹ וֶאֱמֶת יְהוָה לְעוֹלָם הַלְלוּ יָהּ (תהילים ק״יז). 
מלאו את בקשתכם ואנו ניצור אתכם קשר בהקדם.