fbpx

מרכז אגרות קודש - לכתוב לרבי חייגו: 08-9402444

בימים א-ה בין השעות 8:00-18:00

ימי התשלומים – ימים מיוחדים!

בכל אחד משלושת הרגלים (פסח, שבועות וסוכות) היו מביאים קרבנות בבית המקדש. מי שלא הביא קרבן בחג הראשון של פסח או סוכות, יכול היה להביאם בימים הבאים, עד היום האחרון של חג הפסח או חג הסוכות.

חג השבועות חוגגים רק יום אחד. לשם כך נועדו "ימי התשלומים" של חג השבועות, בין הימים ז' בסיון (למחרת חג השבועות) ועד י"ב בסיון, שניתן להשלים בהם את הקרבת קרבנות חג השבועות.

האדמו"ר הזקן, מייסד חסידות חב"ד, המשיל את הימים האלו כמו סוחר שנוסע ליריד גדול, וקונה שם הרבה סחורה, הוא לא חוזר לביתו מיד לאחר היריד, אלא שוהה כמה ימים ואורז היטב את סחורתו, שלא תיגנב ולא תאבד במשך הנסיעה הארוכה הביתה.

גם בחג השבועות – זמן מתן-תורה כל אחד "קנה" קצת סחורה" משפע הקדושה והחוויות של החג. בימים שאחרי החג כל אחד צריך "לארוז" היטב את  ה"סחורה" שלו, שלא תאבד בתוך טרדות הזמן של ימי החול.

בזמן מתן תורה כל ישראל נעשו בריאים ושלמים, ומובא בשם האריז"ל על הפסוק "והימים האלה נזכרים ונעשים",  שכשהעניינים נזכרים כראוי הרי הם נעשים, היינו שממשיכים כל העניינים וההשפעות של ימים אלו. ננצל את הימים המיוחדים האלו לפעול ישועות בקרב הארץ ולהתברך בזיווג הגון, שלום בית, ילדים, בריאות, פרנסה טובה ובכל המצטרך.

נשמח ברצון לעזור לכל המעוניינים לכתוב לרבי, ולראות במילוי משאלותיכם לטובה. לנוחיותכם טופס למילוי פרטים, ואנו ניצור אתכם קשר בהקדם.

עוד בנושא...

לכתוב לרבי באגרות קודש

קראו את הפסוקים: הַלְלוּ אֶת יְהוָה כָּל גּוֹיִם שַׁבְּחוּהוּ כָּל הָאֻמִּים. כִּי גָבַר עָלֵינוּ חַסְדּוֹ וֶאֱמֶת יְהוָה לְעוֹלָם הַלְלוּ יָהּ (תהילים ק״יז). 
מלאו את בקשתכם ואנו ניצור אתכם קשר בהקדם.