fbpx

מרכז אגרות קודש - לכתוב לרבי חייגו: 08-9402444

בימים א-ה בין השעות 8:00-18:00

חיסונים לילדים – בעד או נגד?

מסתבר שכבר לפני שנים רבות התלבטו האם לתת חיסונים או לא. הפעם אספנו מתוך ספרי "אגרות קודש" את התייחסותו של הרבי לנושא זה. האגרות הועתקו ככתבן וכלשונן.

 

מתן חיסונים לילדים

במענה על מכתבו בו שואל אודות הזריקות שעושים עתה לילדים קטנים, איך ינהג בזה.

הנה בכגון דא נאמר אל תפרוש מן הצבור, וינהג כמו שעושים רוב הכתה בבית הספר בה לומדים ילידיהם שיחיו, ויעזרם השם יתברך לגדל את כל ילדיהם שיחיו לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה.

(אגרת ג'תקכ"ה כרך י"א עמוד קל"ז)

 

מאשר הנני קבלת מכתבו וממהר הנני לענות עליו שלא בתור אפילו של מכתבים התכופים מפני ענין הזריקות לחיסון, אף שלפלא שאלתו בזה שהרי כמה מאה"ק כבר שאלוני ועניתי להם בחיוב כיון שכאן עושים זה רובם ככולם ובהצלחה, ומובן שבאם ישנם זריקות מתוצרת בתי סממני רפואה שונים צריך להשתמש בזו הבדוקה ומנוסה.

(אגרת ה'קל"א כרך י"ד עמוד שנ"ז)

 

מענה על מכתבו בו שואל:

א) אם מותר לעסוק בטפול רפואי רק לחולה, או שמותר גם להשתמש באותן הרפואות שהם מונעים ממחלות, זאת אומרת המחסנים את הבריאות שלא יחלה. והנה מעשים בכל יום שעושים כן גם גדולי ישראל ומנהיגיו, ועיין ג"כ הלכות דעות לרמב"ם פרק ד'. ומקרא מלא דבר הכתוב, כל המחלה גו' לא אשים עליך, כי אני ה' רופאך, שגם זה בכלל הרפואות.

ב) אותם הסממנים שמזריקים בתוך הגוף, אם מותר להשתמש בהם, וכנראה ששאלתו בהנוגע לאלו שנעשים מדברים בלתי כשרים.

והנה גם בהנ"ל מעשים בכל יום אשר אנשים יראים וחרדים נוהגים ככה מבלי כל פקפוק, והרי מותר ליהנות מדברים האסורים באכילה ומותרים בהנאים.

ג) איך לנהוג בהנוגע לתרכיב של סאלק, שמתחילים עתה להזריק לילדים. כבר נהגו כאן זה כמה וכמה חדשים, וגם כנ"ל בחוגי הכי חרדים, זאת אומרת שאין כאן שאלה בנוגע לכשרות וכיו"ב, אבל מובן שיש לברר שיהיה התרכיב ממעבדה טובה בת סמכא.

(אגרת ד'תתס"ד כרך י"ד עמוד ק"ז)

 

ויהי רצון שלא יתרשם, על פי מאמר רבותינו זיכרונם לברכה כל התחלות קשות, מקישוים הרגילים בעניינים כמו אלו ואדרבה זה יעורר בו תוספת כוח וגילוי כוחות הנעלמים, וכידוע גם כן בתגליות חכמת הרפואה בתקופה האחרונה, אשר בכדי שהגוף יעמוד בפני מחלות תקיפות לא עלינו הנה זורקים בו מעין ודוגמא קלושה ממחלה זו, ועל ידי זה יוצר הגוף כלי זיין וכלי מלחמה עד המחלה שלא תבוא כלל בגבולו והוא הנקרא בשם "חיסון" (Vaccination), ועל דרך זה הוא ברפואת הנפש, וכידוע מאמר המורה הגדול רבנו הרמב"ם בשמונה פרקים שלו, בדמיון שבין רפואת הנפש ורפואת הגוף, ע"י העלם מדומה קלוש יוצרת הנפש כלי זיין וכלי מלחמה, שמבטלים ההעלמות והסתרים אמיתיים.

 

(אגרות קודש כרך י"א עמוד נ"ח)

 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב print

עוד בנושא...

לכתוב לרבי באגרות קודש

קראו את הפסוקים: הַלְלוּ אֶת יְהוָה כָּל גּוֹיִם שַׁבְּחוּהוּ כָּל הָאֻמִּים. כִּי גָבַר עָלֵינוּ חַסְדּוֹ וֶאֱמֶת יְהוָה לְעוֹלָם הַלְלוּ יָהּ (תהילים ק״יז). 
מלאו את בקשתכם ואנו ניצור אתכם קשר בהקדם.