fbpx

מרכז אגרות קודש - לכתוב לרבי חייגו: 08-9402444

בימים א-ה בין השעות 8:00-18:00

חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז

חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז

השבוע, בימים שני ושלישי, י"ב וי"ג בתמוז, חגגו חסידי חב"ד את חג הגאולה של האדמו"ר הקודם מליובאוויטש, הרבי יוסף יצחק זצ"ל.

לפני תשעים ואחת שנה הואשם ונאסר האדמו"ר מליובאוויטש ב"עוון" הפצת היהדות ברחבי רוסיה הקומוניסטית. אבריו רוסקו במהלך החקירות וההשפלות, עצמותיו נשברו והוא נשפט למוות, אך הוא עמד איתן, ולא רק שלא התקפל באמונתו בפני חוקרי הק.ג.ב, אלא אדרבה, התעקש על אמונתו האיתנה גם בפניהם. ימים אלו, בהם המשטר הקומוניסטי האדיר נכנע בפני האדמו"ר, והמיר את גזר הדין ממוות לשחרור מוחלט, שהוביל להפצת היהדות ביתר שאת ברחבי אירופה, נקבעו כחג לדורות.

דבריו של הרבי על לקיחתו למאסר של חותנו, האדמו"ר הקודם, מאלפים, ויכולים להאיר אף חיינו, כל אחד בהתמודדויות שנקרות בפניו:חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז

"מיד כשהובילו את הרבי לבית הסוהר", אמר הרבי, "הוא קיבל על עצמו החלטה איתנה, שלא יאבד חס ושלום את עשתונותיו, ושלא יתפעל מהם (אנשי הק.ג.ב) כלל. לא זו בלבד שלא יתחשב בהם בדברים הנוגעים ליראת שמים, אלא שלא יתחשב בהם כמציאות כלל. עד שיחשיב אותם כאילו היו, בלשון הרבי הקודם, "כאין ואפס ממש".

מוסיף הרבי ואומר: "אחת ההוראות מסיפור זה: כשיהודי מחליט בנפשו בתוקף גדול, שכל ההסתרים על הנפש האלוקית וכל ההפרעות והמניעות הם כאין ואפס ממש.. הדבר פועל.. שסוף כל סוף מבצע האדם בהצלחה, ובמידת הצורך באופן ניסי, לא רק את העניינים העיקריים, אלא גם את העניינים שהם טפלים בערך לעיקר".

הרבי מלמדנו כאן לקח נפלא: כאשר יהודי מרגיש שמשהו מצר על נפשו, הדבר הראשון שעליו לעשות הוא לא לאבד את העשתונות, ולבחון את הדברים במבט מפוכח. שנית, כאשר הוא מעמיק ומבין מהי הדרך הנכונה בעיני הקב"ה לצעוד בה, עליו לאטום את עצמו כביכול בפני המכשולים והמניעות בדרך זו, לא להתפעל ולא להתרגש מהם כלל. לא לדון בהם ולא להתעמק בהם במחשבתו אלא להחשיבם, כדברי הרבי יוסף יצחק זצ"ל, "כאין ואפס ממש".

ובכל זאת, כיצד נדע מהי הדרך הנכונה בעיני הקב"ה עבורנו? לשם כך יש רבי, המנחה אותנו בדרך הישרה בעיני הבורא, כל אחד בדרך הייחודית הסלולה עבורו ממש. נקבל החלטות טובות, נכתוב לרבי ב'אגרות הקודש'; יישום הוראותיו של הרבי יזכה אותנו, בעזרת השם, לראות ניסים ונפלאות.

נשמח לעזור לכל הפונים להתברך בכל המצטרך, בפרנסה, בריאות, זיווג הגון, שלום בית ועוד. אנא השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם.

(מעובד על-פי ליקוטי שיחות, כרך ד')

עוד בנושא...

לכתוב לרבי באגרות קודש

קראו את הפסוקים: הַלְלוּ אֶת יְהוָה כָּל גּוֹיִם שַׁבְּחוּהוּ כָּל הָאֻמִּים. כִּי גָבַר עָלֵינוּ חַסְדּוֹ וֶאֱמֶת יְהוָה לְעוֹלָם הַלְלוּ יָהּ (תהילים ק״יז). 
מלאו את בקשתכם ואנו ניצור אתכם קשר בהקדם.