fbpx

מרכז אגרות קודש - לכתוב לרבי חייגו: 08-9402444

בימים א-ה בין השעות 8:00-18:00

ונהפוך הוא בחיינו אנו

ונהפוך הוא – בחיינו אנו

ידוע פירושו של הבעל-שם-טוב הקדוש על האמור במסכת מגילה: "הקורא את המגילה למפרע, לא יצא" (ידי חובה): כאשר אדם קורא את המגילה מתוך מחשבה שהסיפור אירע רק בעבר, "למפרע", ולא עתה מתקיים הנס, הרי לא יצא ידי חובתו. במגילת אסתר ובחג הפורים לקח עצום שעלינו ללמוד ממנו כיצד עלינו, עם ישראל, לנהוג עתה בחיינו היומיומיים.

סיפורו של נס פורים הוא סיפור של תהפוכות חדות, מקצה לקצה, שאיש לא היה מסוגל לצפות מראש. קודם שהוכרזה גזרת המן איש לא היה יכול להעלות על דעתו שיקרה כדבר הזה. היהודים נהנו ממעמד מכובד ביותר, ואף הוזמנו ליטול חלק בסעודתו של אחשוורוש. מנהיגם, מרדכי, היה "יושב בשער המלך". והנה פתאום מסתובב הגלגל והיהודים נופלים מפסגת ההצלחה אל דבריה של המלכה אסתר, "כי נמכרנו אני ועמי, להשמיד, להרוג ולאבד".

גם הנס מתרחש במפתיע. גזירת השמד יוצאת ל-127 מדינות המלך אחשוורוש. "כתב אשר נכתב בטבעת המלך – אין להשיב", לכאורה אין מוצא. המן מכין עץ גבוה לתלות את מרדכי עליו. ופתאום, "בלילה ההוא נדדה שנת המלך", ובבוקר מתהפך הגלגל ואחשוורוש מצווה את המן להרכיב את מרדכי על סוס ברחוב העיר. המן מתלה על העץ שהכין למרדכי, הגזירה מתבטלת ו"רבים מעמי הארץ מתייהדים, כי נפל פחד היהודים עליהם".

ונהפוך הואסיפור המגילה משקף את הדרך המופלאה בה הקב"ה מנהיג את עולמו. לכאורה העולם מתנהל בדרך הטבע, בהתאם לחוקים קבועים הניתנים לחיזוי. אך מתברר, שבמקביל יש יד נעלמה, המכוונת את האירועים מעל לחוקי הטבע, ומחוללת בהם שינויים והתפתחויות בלתי צפויים. הטבע היא רק מסגרת פעולה ליד ההשגחה האלוקית, המנווטת את הברואים כולם.

לכן פורים הוא חג שמח במיוחד, בו התקיים הלכה למעשה "ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם". גם כאשר היהודים נקלעו למציאות סבוכה, כשלפי התהליכים הטבעיים לא היה מוצא – גם אז הושיעם הקב"ה מהמצב הקשה ביותר, כאשר כביכול אפסה התקווה.

וכאז – כן עתה. גם כיום לחלק מאיתנו ישנם קשיים, מי בזיווג שמתעכב, בבריאות חסרה, בפרנסה, שלום בית. אולם הלקח שנוכל לקחת מימי הפורים הוא – אסור להתייאש, לחיות את ימי אדר בו "מרבין בשמחה", ולהאמין בקב"ה שהושיע אז את אבותינו ומסוגל עתה להושיע אותנו.

כפי שמרדכי הבין לפני אלפי שנים שהמפתח הוא התקרבות אל הקב"ה ורצונו, ולכן עורר את העם להתחזקות רוחנית שביטלה את הגזירה – אף אנו נכתוב לרבי את אשר על נפשנו, נקבל על עצמנו החלטות טובות עם עוד עזרה לזולת ועוד מתן צדקה. מתוך כך נזכה בעזרת השם, עם יישום הוראות הרבי ב'אגרות הקודש', לראות "ונהפוך הוא", לצאת מצרה אל הישועה, בחיינו אנו.

פורים שמח!

(מעובד על פי 'שיחת השבוע')

 

עוד בנושא...

לכתוב לרבי באגרות קודש

קראו את הפסוקים: הַלְלוּ אֶת יְהוָה כָּל גּוֹיִם שַׁבְּחוּהוּ כָּל הָאֻמִּים. כִּי גָבַר עָלֵינוּ חַסְדּוֹ וֶאֱמֶת יְהוָה לְעוֹלָם הַלְלוּ יָהּ (תהילים ק״יז). 
מלאו את בקשתכם ואנו ניצור אתכם קשר בהקדם.