fbpx

מרכז אגרות קודש - לכתוב לרבי חייגו: 08-9402444

בימים א-ה בין השעות 8:00-18:00

הרבי ״מסדר״ מקום עבודה חדש

הרבי ״מסדר״ מקום עבודה חדש

לא פחות מנס של השגחה פרטית….
לאחר שכלו כל הקיצין והעבודה בעירייה כבר נהייתה בלתי נסבלת, החלטתי לסגור את הפרק הזה ולהמשיך הלאה. עם זאת, עם משכנתא ושישה ילדים, הייתי קצת לחוץ. אמנם אני לא לגמרי חב"דניק, אך אני מרגיש מאוד קשור לרבי זצ"ל, לכן החלטתי לעשות דבר שנהפך למקובל כיום – כתבתי מכתב "באגרות קודש". זו התשובה שקיבלתי:
כרך ח' ב'שעב

ב"ה, כ"ח טבת, תשי"ד
ברוקלין.
ברכה ושלום!
מאשר הנני קבלת מכתבה מכ"ב כסלו, בו כותבת מסדר הדברים אשר הי' בקשר למשרתה ב… ואשר עתה נשארה בלא משרה.
והנה חיי האדם אינם הולכים תמיד במישור וכיון שרצון ויכולת האדם לעלות הרי זה עצמו נותן אפשריות גם לירידה, ואין להתפעל ולהיות נופל ברוח ח"ו כשרואים איזה ירידה ובפרט כשהירידה היא אך בנוגע לגשמיות ובפרטיות כשאין הדבר תלוי בה.
ואדרבה ירידה צריכה לפעול התעוררות כחות אמונה ובטחון יותר פנימיים ויותר עמוקים אשר גילוים כלפי חוץ הוא באומץ רוח ובהעדר התפעלות מתופעה אי נעימה, ובפרט שהוא אך ורק לזמן קצר ביותר.
כתבתי לעסקנים בשדה החינוך ותקותי אשר במשך זמן קצר יוכלו לסדר גם ענינה, כמובן אם מצדה ג"כ תשתף פעולה עמהם.
בברכת הצלחה בעבודת הקדש הוא ענין חינוך הכשר.
בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,
מזכיר:

ביום האחרון שלי בעירייה, הוצע לי באופן פלאי לנהל תלמוד תורה שנפתח ברעננה. חמוש במכתב הקודם של הרבי, שבו נאמר "אך ורק לזמן קצר ביותר", כתבתי שוב לרבי להתייעץ שוב. זה מה שיצא:
כרך כ"ג ח'תתפד

ב"ה, כ"ה אלול, תשכ"ד
ברוקלין, נ.י.
שלום וברכה!
מאשר אני קבלת מכתבו מט"ו באלול, ולכל לראש עלי להביע גודל הקורת רוח שקבלתי בראותי ממכתבו יחסו לעניני חב"ד ובתי ספר חב"ד וכולי, ועוד וגם זה עיקר אשר כלשונו במכתבו "גם רוח חב"ד ותורתה קרובים אלי מאד ואני משתדל ללמוד אותה", שבודאי כהודעת חכמינו ז"ל הרי לימוד מביא לידי מעשה, ובפרט כשהמדובר במחנך ולא עוד אלא מפקח על מחנכים, שכל מינוי משמיא קא ממני לי', שמזה מובן שניתנים הכוחות והאפשרויות למילוי התפקיד והמינוי בהצלחה גמורה. ויהי רצון שישפיע בכיוון האמור גם על כל הנמצאים בפיקוחו, והרי הובטחנו הבא לטהר – וידוע דיוק רבינו הזקן בעל התניא והשו"ע, לא רק ליטהר אלא גם לטהר אחרים – מסייעין אותו.
לעצם השאלה אודות ניהול בית הספר, צודק בכתבו שלכל לראש ועיקר בכל בית ספר היא תועלת התלמידים והצלחתם בלימודם ובחינוכם, שלכן מוכרח שהמנהל יהי' היותר מתאים לתפקיד האמור. וכיון שהמסקנא היא כאמור, בודאי שישנה האפשריות להביאה בפועל, ולא עוד אלא ככל עניני תורתנו שדרכי' דרכי נועם וגו' גם בזה האפשריות להביא בפועל באופן האמור. וכנ"ל כיון שכ' הוא המפקח והענין נמסר לטיפולו, הנה סוף סוף ימצא הדרך להביא המסקנא לפועל לתועלת התלמידים, והשי"ת יצליחו, וההבטחה הבא לטהר מסייעין אותו בודאי כוללת שטח זה.
והתקוה חזקה שסוף סוף גם אלו שמאיזה טעם שיהי' אינם מתחשבים כדרוש בתועלת התלמידים יראו האמת וגם יודו לו אשר בשעת ההחלטה עמד על דעתו ולא שמע לתביעתם.
וינעם לי להתבשר טוב בכל האמור.
ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.
בכבוד ובברכה.

נו, יש מה לחשוש? עכשיו אני צריך לעבוד על עצמי כדי להיות כלי ראוי לסייעתא דשמיא ולהתגשמות ברכת הרבי בעז"ה!

מאת:דניאל קלוגהפט

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב print

עוד בנושא...

לכתוב לרבי באגרות קודש

קראו את הפסוקים: הַלְלוּ אֶת יְהוָה כָּל גּוֹיִם שַׁבְּחוּהוּ כָּל הָאֻמִּים. כִּי גָבַר עָלֵינוּ חַסְדּוֹ וֶאֱמֶת יְהוָה לְעוֹלָם הַלְלוּ יָהּ (תהילים ק״יז). 
מלאו את בקשתכם ואנו ניצור אתכם קשר בהקדם.